Zmiany kadrowe w nowym roku szkolnym Drukuj

W roku szkolnym 2010/2011 wychowawcami klas pierwszych zostali:
Ia - mgr Bożena Bojczuk
Ib - mgr Sylwia Karwowska
Ic - mgr Irena Rogowska
Id - mgr Magdalena Rydlewska - Majewska
Ie - mgr Rafał Gałczyński
If - mgr Witold Telus

Nowi nauczyciele w naszej szkole:
1. mgr Monika Tondytko - historia
2. mgr inż. Ryszard Ryll - fizyka