List otwarty nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie do Redaktora Naczelnego „Gazety Noworudzkiej” pana Pawła Golaka Drukuj

       Otóż my, nauczyciele noworudzkiego liceum, zastanawiamy się dlaczego każdego roku
w okresie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zamieszcza Pan artykuły zawierające nieprawdę o naszej placówce? Albo zaniża Pan zdawalność matur, albo  twierdzi, że otworzyliśmy jedną klasę (a nie dwie – wrzesień 2017), albo pisze o rzekomych konfliktach dyrekcji z nami. Nie jesteśmy skonfliktowani ani z dyrektorem ani między sobą. Szanujemy się, współpracujemy, rzetelnie wypełniamy swoje obowiązki. Skąd się bierze Pana wrogi stosunek do nas?

       We wspomnianym artykule zestawia Pan ilość klas pierwszych w naszej szkole z Liceum im. Chrobrego w Kłodzku, jednak nie zwrócił Pan uwagi na  fakt, że umiejscowienie Kłodzka na mapie powiatu w naturalny sposób sprzyja dojazdom uczniów do centralnie położonej szkoły, jaką jest Chrobry. Zapewne większe miasto i jego atrakcje również kuszą młodzież. Napisał Pan, że przyjmujemy wszystkich, ale nie zaznaczył: wszystkich, którzy uzyskali pułap 80 punktów rekrutacyjnych, zgodnie z ustaleniami starostwa, czyli organu prowadzącego.

       W cytowanej wypowiedzi wicedyrektora kłodzkiego liceum znalazła się informacja o organizowanym konkursie „Katyń – Golgota Wschodu”. Pytamy: dlaczego nie napisał Pan, że w tym roku konkurs ten wygrała nasza uczennica Karolina Jaśnikowska? Nie zadał Pan sobie trudu, żeby ze strony internetowej Sienkiewicza dowiedzieć się o sukcesach naszych licealistów w wielu konkursach przedmiotowych (choćby ostatnio w Powiatowym Konkursie Języka Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej). Nie wiedział pan również, że od lat organizujemy Powiatowy Konkurs Językowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i, do niedawna, gimnazjalnych, obecnie podstawówek. Oto Pana rzetelność dziennikarska.

       Nasi absolwenci w zdecydowanej większości rozpoczynają studia na różnych uczelniach wyższych. Jeżdżą  na targi edukacyjne, a poza tym gościmy u nas przedstawicieli uczelni wyższych z Dolnego Śląska, przekazujących maturzystom ofertę kształcenia. Dbamy, by nasi uczniowie mieli rozeznanie w możliwościach podjęcia dalszej edukacji.

       Jako szkoła prowadzimy również aktywną akcję rekrutacyjną. W tym roku Dzień Otwarty (16 marca) połączyliśmy z zaproszeniem gimnazjalistów na wystawiany przez nas w MOK-u spektakl „Moralność pani Dulskiej”. Sala była pełna, grupa gimnazjalistów bardzo liczna, a wśród gości zaproszonych znaleźli się m.in. Wicestarosta Powiatu Kłodzkiego pani Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk oraz Burmistrz Miasta Nowa Ruda pan Tomasz Kiliński. Dlaczego nie odnotował Pan, że wspomniany spektakl, wystawiany również 19 marca dla wszystkich mieszkańców Nowej Rudy i dwukrotnie w Domach Opieki w Świerkach i Słupcu, stał się ważnym wydarzeniem kulturalnym w naszym mieście? I Pan twierdzi, ze liceum noworudzkie upada i przypomina zawodówkę?

       Na koniec, informujemy, że wszystkie opisywane przez Pana w zeszłym roku sprawy, dotyczące zwolnień nauczycieli, zakończyły się prawomocnymi wyrokami sądowymi pomyślnymi dla szkoły. Nie dostrzeżono więc żadnych błędów merytorycznych ani formalnych .

       Oczekujemy, że zamieści Pan w całości nasz list w kolejnym wydaniu „Gazety Noworudzkiej” jako odpowiedź na treści zawarte w Pana artykule.

 

       Oryginał listu wraz z podpisami wszystkich nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie został złożony w dniu 24 kwietnia 2018 w siedzibie Gazety Noworudzkiej