"Spotkania z astronomią" Drukuj

      W dniu 17 lutego 2012 roku w Kłodzku odbyło się spotkanie z panem Aleksandrem Traczem pt. „SPOTKANIE Z ASTRONOMIĄ”  w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Młodzi słuchacze poszerzyli swoją wiedzę o nowe odkrycia naukowców zmieniające współczesny obraz Wszechświata. Prowadzący pokazał młodym ludziom jak interesujące, ale i ważne dla ludzkości jest badanie Wszechświata. Starał się naszkicować ogólny zarys obecnego stanu wiedzy w tej dziedzinie, co mogłoby zostać później wykorzystane w ramach nauczania wielu zagadnień nie tylko przyrodniczych. Jeden z ciekawszych aspektów astronomii stanowią obserwacje nieba oraz zachodzące na nim zjawiska astronomiczne, dzięki którym uczniowie mogli je dodatkowo poznać w praktyce. Mogli też zapoznać się ze sprzętem astronomicznym do obserwacji znanych choćby z podręczników szkolnych obiektów astronomicznych.

      Organizatorką spotkania była pani Lucyna Strama która w imieniu pani Dyrektor odebrała po spotkaniu teleskop astronomiczny Sky-Watcher SK 705.