Chemicy we Wrocławiu Drukuj

     2 czerwca 2012 roku odbyły się pierwsze zajęcia warsztatowo-seminaryjne z chemii dla uczestników Chemicznego Koła Naukowego. Młodych adeptów trudnej sztuki "warzenia eliksirów" gościł Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Zajęcia rozpoczęły się od oficjalnego przywitania przez pracowników Uczelni - panią mgr inż. Natalię Milecką i pana mgr inż. Bartłomieja Potańca. 19 uczestników zaproszono następnie do laboratorium Katedry Chemii Wydziału Nauk o Żywności, gdzie pod kierunkiem pana Bartłomieja i opiekuna Koła Naukowego - pana mgr Witolda Telusa uczestnicy przeprowadzili cykl samodzielnych badań. Na "pierwszy ogień" - i to dosłownie! – poszły węglowodory. Młodzi chemicy mieszali, rozpuszczali, palili, stapiali, wytrząsali i przede wszystkim - uważnie opisywali badane związki chemiczne. Trzeba przyznać, że samodzielne eksperymentowanie w profesjonalnych warunkach daje nieporównywalne z niczym efekty dydaktyczne. Ćwiczenia laboratoryjne trwały bite 3 godziny. Po wytężonej pracy uczestnicy przenieśli się do Instytutu Żywności i Żywienia we Wrocławiu, gdzie przyjął nas i oprowadził doktorant Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, mgr Witold Pietrzak. Pan Witold przedstawił nam najnowsze zdobycze technologiczne związane z chemiczną analizą żywności - spektrometry, chromatografy, wiskometry i inne niezwykłe urządzenia. Uczniowie mieli okazję zobaczyć działający bioreaktor do fermentacji alkoholowej, a także dowiedzieć się jak bada się istniejące i odkrywa nowe mikroorganizmy, które są najważniejszymi "pracownikami" praktycznie każdej firmy w branży technologii żywności. Pierwsze spotkanie z chemią i technologią żywności należy uznać bezdyskusyjnie za ogromy sukces. Kolejne spotkania z chemią - a będzie ich jeszcze wiele - już w nowym roku szkolnym. Uczestnicy i opiekunowie Chemicznego Koła Naukowego składają podziękowania: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie, Pani mgr Marzannie Pietrzak, która nawiązała owocną współpracę z władzami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i zorganizowała cały cykl takich spotkań, Panu mgr Witoldowi Telusowi, który czuwał nad całą grupą w czasie spotkania i służył pomocą merytoryczną, a czasem także osobiście nadzorował eksperymenty, oraz pracownikom Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w szczególności Pani Natalii i Panu Bartłomiejowi, którzy, nie szczędząc trudu i zdrowia, przygotowali i poprowadzili to pierwsze spotkanie.