XXIII Seminarium Uczniowsko - Studenckie "Problemy Ochrony Środowiska" Drukuj

     22 marca odbyło się XXIII Seminarium Uczniowsko- Studenckie „ Problemy Ochrony Środowiska” na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Z naszej szkoły brali udział uczniowie: Adrianna Pęcak, Jakub Gorlach i Wojciech Arabucki. Ich opiekunem merytorycznym była p. Danuta Hajzler. W kategorii referat Wojciech Arabucki zajął I miejsce, natomiast w kategorii poster Adrianna Pęcak i Jakub Gorlach zajęli II miejsce, a dodatkowo Jakub otrzymał wyróżnienie za film. Na seminarium przybyli uczestnicy z całej Polski. Panowała atmosfera zdrowej rywalizacji, czego najlepszym przykładem była debata oksfordzka na temat energetyki jądrowej. Wszyscy uczestnicy odnieśli niemały sukces prezentując swoje ciekawe prace przed komisją złożoną z Profesorów tej uczelni.