Klasyfikacja roczna - rok szkolny 2009/2010 PDF Drukuj

    W dniu 21.06.2010 roku odbyło się posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej na której zatwierdzono wyniki klasyfikacji rocznej. Poniżej przedstawiamy wyniki uzyskane przez uczniów naszej szkoły:

    1. Uczniowie z najwyższą średnią 

2. Zestawienie klasyfikacji rocznej w postaci wykresów

1. Frekwencja w poszczególnych klasach
2. Ilość ocen z zachowania
3. Średnie w poszczególnych klasach
4. Średnia szkoły - porównanie semestru I z latami ubiegłymi
5. Średnie z poszczególnych przedmiotów
6. Średnie uczniów w przedziałach 
7. Średnia liczba nieobecności 
8. Ewolucja średnich klas

 

 

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.