Klasyfikacja roczna rok szkolny 2010/2011 PDF Drukuj
    W dniu 17.06.2011 roku odbyło się posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej na którym zatwierdzono wyniki klasyfikacji rocznej. Poniżej przedstawiamy wyniki uzyskane przez uczniów naszej szkoły:

    1. Uczniowie z najwyższą średnią 

 

    

Graficzna prezentacja wyników klasyfikacji rocznej:

1. Średnie z przedmiotów   
2. Średnie uczniów 
3. Średnia szkoły 
4. Oceny z zachowania 
5. Frekwencja roczna w latach 2003 - 2011 
6. Wagary - porównanie z rokiem ubiegłym 
7. Średnie klas w porównaniu z rokiem ubiegłym 
8. Ewolucja średnich    
 

Do pobrania wyniki klasyfikacji śródrocznej w formie prezentacji: pobierz 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.