Klasyfikacja semestralna - rok szkolny 2009/2010 PDF Drukuj

    W dniu 25.01.2010 roku odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej na której zatwierdzono wyniki klasyfikacji śródrocznej. Poniżej przedstawiamy wyniki uzyskane przez uczniów naszej szkoły:

    1. Uczniowie z najwyższą średnią 

     2. Uczniowie o wzorowej frekwencji

      3. Zestawienie klasyfikacji śródrocznej w postaci wykresów

1. Frekwencja w poszczególnych klasach
2. Ilość ocen z zachowania
3. Średnie w poszczególnych klasach
4. Średnia szkoły - porównanie semestru I z latami ubiegłymi
5. Średnie z poszczególnych przedmiotów
6. Średnie uczniów w przedziałach

 

 

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.