VIII Powiatowy Konkurs Językowy dla szkół Gimnazjlanych Drukuj

     W dniu 19. lutego 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie odbył się finał corocznego, ósmego Powiatowego Konkursu Językowego dla Gimnazjów Powiatu Kłodzkiego.
    
W tegorocznej edycji Konkursu, z inicjatywy organizatorów – dyrektor Marzanny Pietrzak, mgr Magdaleny Rydlewskiej – Majewskiej oraz nauczycieli języków obcych:
mgr Ireny Rogowskiej, mgr Zbigniewa Dudka, mgr Grażyny Lawendy, mgr Rafała Gałczyńskiego,mgr Moniki. Krakowskiej.
    
Uczniowie 11 gimnazjów powiatu kłodzkiego mogli stanąć do Konkursu w dwóch językach – angielskim i niemieckim.
    
Etap szkolny Konkursu (test gramatyczno – leksykalny i czytanie ze zrozumieniem) odbył się w grudniu 2012 w zgłoszonych gimnazjach powiatu. Ogółem przystąpiło do niego ok. 300 uczniów. Następnie wyłoniono ścisłą grupę 16 finalistów, którzy uczestniczyli w ostatecznych zmaganiach w dniu 19.02.2013 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. W finale sprawdzono umiejętności rozumienia ze słuchu, znajomość struktur leksykalno- gramatycznych oraz mówienie.
    
Laureaci otrzymali dyplomy uczestnictwa i nagrody: za zajęcie I miejsca – odtwarzacz DVD, publikacje językowe i gadżety , za II pendrive, publikacje językowe i gadżety, a za zajęcie III miejsca publikacje językowe i gadżety. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta
w Nowej Rudzie, Urząd Gminy w Nowej Rudzie, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – pana Juliana Golaka,
firmę BRK Network Devices Jacek Pasek, Wydawnictwo Nowa Era. Dzięki lokalnym sponsorom, takim jak pan Arkadiusz Grzyb właściciel sklepu spożywczego „Chata Polska”, pan Tadeusz Gorczakowski – właścicielowi piekarni oraz pani Beata Kłossowska i pan Dariusz Kłossowski właściciele sklepu BEDAR – możliwe było zorganizowanie smacznego poczęstunku.
Dzięki staraniom organizatorów Powiatowy Konkurs Językowy został objęty patronatem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.
    
Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie pragnie serdecznie pogratulować laureatom i podziękować sponsorom oraz nauczycielom za owocną współpracę przy realizacji Konkursu.

                                                                LAUREACI

POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO DLA GIMNAZJÓW POWIATU KŁODZKIEGO

Język niemiecki

 

·         I MIEJSCE – Karol Brylowski, Gimnazjum w Polanicy
·         II MIEJSCE – Julia Appenzeller, Gimnazjujm nr 1 w Kłodzku
·         III MIEJSCE – Amelia Patzwald, Gimnazjum nr 1 w Kłodzku

 

Język angielski

·         I MIEJSCE – Paweł Stępniak, Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie
·         II MIEJSCE
– Tomasz Elert, Gimnazjum nr 1 w Kłodzku
·         III MIEJSCE – Sonia Nawrotek, Gimnazjum nr 1 w Kłodzku