XII Powiatowy Konkurs Językowy dla Szkół Ponadgimnazjalnych Drukuj

     W dniu 21. lutego 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie odbył się finał corocznego Powiatowego Konkursu Językowego dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kłodzkiego.
    
W tegorocznej VIII edycji Konkursu Języka Francuskiego, XII edycji Konkursu Języka Angielskiego oraz XI Języka Niemieckiego, z inicjatywy organizatorów – dyrektor Marzanny Pietrzak, mgr Magdaleny Rydlewskiej – Majewskiej oraz innych nauczycieli języków obcych: mgr Ireny Rogowskiej, mgr Zbigniewa Dudka, mgr Grażyny Lawendy, mgr Renaty Sinickiej, mgr Rafała Gałczyńskiego, mgr Moniki Krakowskiej - brali udział uczniowie 8 szkół ponadgimnazjalnych powiatu kłodzkiego.
    
Etap szkolny Konkursu ( test gramatyczno – leksykalny i czytanie ze zrozumieniem) odbył się w grudniu 2012 r. w zainteresowanych szkołach powiatu. Przystąpiło do niego ok. 300 uczniów. Następnie wyłoniono ścisłą grupę finalistów (po 8 osób z języka angielskiego i niemieckiego, 9 osób z języka francuskiego), które uczestniczyły w ostatecznych zmaganiach w dniu 21.02.2013 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. W finale sprawdzono umiejętności rozumienia ze słuchu, gramatykę oraz mówienie.
    
Laureaci otrzymali dyplomy uczestnictwa i atrakcyjne nagrody: za zajęcie I miejsca – odtwarzacz mp4, gadżety i publikacje językowe , za zajęcie II miejsca odtwarzacz mp3, gadżety i publikacje językowe, za zajęcie III miejsca publikacje i gadżety. Nagrody rzeczowe ufundowali:
Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. w Przygórzu, pani Monika Wielichowska poseł na Sejm RP, Centrum Kształcenia "Profesja" Bogumił Ważny, BRK Network Devices Jacek Pasek, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie, pan Witold Marzec właściciel hurtowni "Millenium", pan Czesław Kantorski, Polsko – Czeska Wyższa Szkoła Biznesu
i Sportu "Collegium Glacense" w Nowej Rudzie, pan Julian Golak radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Wydawnictwo Nowa Era.
Dzięki lokalnym sponsorom, takim jak pan Arkadiusz Grzyb właściciel sklepu spożywczego „Chata Polska”, pan Tadeusz Gorczakowski – właściciel piekarni oraz pani
Beata Kłossowska i pan Dariusz Kłossowski
właściciele sklepu BEDAR – możliwe było zorganizowanie smacznego poczęstunku.
Powiatowy Konkurs Językowy został objęty patronatem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.
    
Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie pragnie serdecznie pogratulować laureatom i podziękować sponsorom oraz nauczycielom za owocną współpracę przy realizacji Konkursu.

  

LAUREACI

 POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO DLA
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  POWIATU KŁODZKIEGO

Język niemiecki

I miejsce – Karim Ouada LO im. B. Chrobrego w Kłodzku
II miejsce – Lidia Zawadzka LO im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie
III miejsce –Karolina Białyk LO im. B. Chrobrego w Kłodzku

Język angielski

I miejsce – Eryk Ryncarz LO im. B. Chrobrego w Kłodzku
II miejsce - Katarzyna Szylińska LO im. B. Chrobrego w Kłodzku
III miejsce – Maciej Mikusek ZSO Bystrzyca Kłodzka

Język francuski

I miejsce – Anna Filip LO im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie
II miejsce - Ewa Kusz LO im. B. Chrobrego w Kłodzku
III miejsce – Karolina Pierzchała LO im. B. Chrobrego w Kłodzku

Do pobrania wyniki konkursu - pobierz