FINAŁ X EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO DLA GIMNAZJÓW POWIATU KŁODZKIEGO Drukuj

W tegorocznej edycji Konkursu, z inicjatywy organizatorów – dyrektora Roberta Zynkowskiego  oraz nauczycieli języków obcych: mgr Magdaleny Rydlewskiej – Majewskiej, , mgr Renaty Cyman, mgr Rafała Gałczyńskiego, mgr Moniki Krakowskiej mgr Witolda Bojczuka oraz mgr Zbigniewa Dudka,  uczniowie 10 gimnazjów powiatu kłodzkiego mogli stanąć do Konkursu w dwóch językach – angielskim i niemieckim.

Etap szkolny Konkursu (test gramatyczno – leksykalny i czytanie ze zrozumieniem) odbył się w styczniu 2016 w zgłoszonych gimnazjach powiatu. Ogółem przystąpiło do niego ok. 250 uczniów. Następnie wyłoniono ścisłą grupę 15 finalistów, którzy uczestniczyli w ostatecznych zmaganiach w dniu 8.03.2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. W finale sprawdzono umiejętności rozumienia ze słuchu, znajomość struktur leksykalno- gramatycznych oraz mówienie.

Laureaci otrzymali dyplomy uczestnictwa i atrakcyjne nagrody: najnowocześniejsze  przenośne power banki , słuchawki bezprzewodowe najnowszej generacji,  oraz pendrivy, liczne publikacje językowe i gadżety. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta w Nowej Rudzie, Urząd Gminy w Nowej Rudzie, Urząd Miasta i Gminy Radków, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – pana Juliana Golaka, 

Dzięki lokalnym sponsorom,  państwu Beacie i  Dariuszowi  Kłossowskim właścicielom sklepu BEDAR – możliwe było zorganizowanie smacznego poczęstunku dla przybyłych gości.

Dzięki staraniom organizatorów Powiatowy Konkurs Językowy został objęty patronatem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie pragnie serdecznie pogratulować laureatom i podziękować sponsorom oraz nauczycielom za owocną współpracę przy realizacji Konkursu.

 

 

 

LAUREACI

POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO

DLA GIMNAZJÓW POWIATU KŁODZKIEGO 2016

 

JĘZYK ANGIELSKI

·       I MIEJSCE  Tomasz Kocher, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bożkowie

·       II MIEJSCE  Natalya Wawryka, Gimnazjum z Oddziałami. Dwujęzycznymi w Kłodzku

·       III MIEJSCE  Emilia Zwierzchowska, Powiatowe Gimnazjum Dwujęzyczne w Kłodzku

 

JĘZYK NIEMIECKI

·       I MIEJSCE  Dawid Janoszka, ZSP Gimnazjum w Kudowie Zdroju

·       II MIEJSCE  Adrianna Kwiatkowska, Gimnazjum nr 3 w Kłodzku

·       III MIEJSCE  Emilia Zwierzchowska, Powiatowe Gimnazjum Dwujęzyczne w Kłodzku

GALERIA