POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWY DLA GIMNAZJÓW POWIATU KŁODZKIEGO 2017 Drukuj

 

       W tegorocznej edycji Konkursu, z inicjatywy organizatorów – dyrektora Roberta Zynkowskiego  oraz nauczycieli języków obcych: mgr Magdaleny Rydlewskiej – Majewskiej, mgr Renaty Cyman, mgr Rafała Gałczyńskiego,  mgr Moniki Krakowskiej  oraz mgr Zbigniewa Dudka,  uczniowie 20 gimnazjów powiatu kłodzkiego mogli stanąć do Konkursu w dwóch językach – angielskim i niemieckim.

Etap szkolny Konkursu (test gramatyczno – leksykalny i czytanie ze zrozumieniem) odbył się w styczniu 2017 w zgłoszonych gimnazjach powiatu. Ogółem przystąpiło do niego ok. 400 uczniów. Następnie wyłoniono ścisłą grupę 14 finalistów, którzy uczestniczyli w ostatecznych zmaganiach w dniu 14.03.2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. W finale sprawdzono umiejętności rozumienia ze słuchu, znajomość struktur leksykalno- gramatycznych oraz mówienie.

Laureaci otrzymali dyplomy uczestnictwa i atrakcyjne nagrody: najnowocześniejsze zestawy  słuchawkowe, klawiatury  bezprzewodowe najnowszej generacji,  oraz pendrivy, liczne publikacje językowe i gadżety. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta w Nowej Rudzie, Urząd Gminy w Nowej Rudzie, Urząd Miasta i Gminy Radków, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – pana Juliana Golaka i p. J. Paska z firmy BRK Network Devices. 

Dzięki lokalnym sponsorom,  państwu Beacie i  Dariuszowi  Kłossowskim właścicielom sklepu BEDAR – możliwe było zorganizowanie smacznego poczęstunku dla przybyłych gości.

Dzięki staraniom organizatorów Powiatowy Konkurs Językowy został objęty patronatem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie pragnie serdecznie pogratulować laureatom i podziękować sponsorom oraz nauczycielom za owocną współpracę przy realizacji Konkursu.

 

LAUREACI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO DLA GIMNAZJÓW POWIATU KŁODZKIEGO 2017

 

JĘZYK ANGIELSKI

I MIEJSCE  Emilia Zwierzchowska, Powiatowe Gimnazjum Dwujęzyczne w Kłodzku

II MIEJSCE Natalia Bilińska, Powiatowe Gimnazjum Dwujęzyczne w Kłodzku

III MIEJSCE  Zuzanna Kosmala, Gimnazjum Stowarzyszenia ,,Edukator'' w Polanicy Zdroju

 

JĘZYK NIEMIECKI

I MIEJSCE  Filip Ochsenbauer, Powiatowe Gimnazjum Dwujęzyczne w    Kłodzku

II MIEJSCE  Tomasz Kocher, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie

III MIEJSCE  Emilia Zwierzchowska, Powiatowe Gimnazjum Dwujęzyczne w Kłodzku