SUKCES LITERACKI! Drukuj

       Konkurs odbywał się w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego „Poeci bez granic”, trwającego od 16 XI do 19 XI 2017 roku w Polanicy Zdroju. W składzie jury zasiadali członkowie Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich: Andrzej Bartyński- przewodniczący, Kazimierz Burnat- członek i Igor Wieczorek- członek. W piątek (17 XI) uczniowie Patryk Ćwikła i Patryk Szeremeta wybrali się do Teatru Zdrojowego po odbiór nagród. O godzinie 11.00 nastąpiło oficjalne otwarcie Festiwalu. Po ogłoszeniu wyników konkursów: Literackiego dla uczniów szkół powiatu kłodzkiego i VI Polanickiego Konkursu Poetyckiego przyszedł czas na program artystyczny. Były śpiewy oraz tańce nawiązujące do historii Polski oraz występy pobudzające dusze zarówno młodych artystów, jak i tych doświadczonych (również obecnych w teatrze). Przed wejściem do sali głównej, uczestnicy mogli podziwiać prace Szymona Koprowskiego. Od godziny 12:30 prezentowano almanach uczestników.

       Sponsorami tej imprezy byli m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Starosta Kłodzki, Burmistrz Polanicy-Zdroju. Wszyscy wyróżnieni otrzymali materiały promujące powiat Kłodzki oraz egzemplarz almanachu, w którym mogli odnaleźć swoje prace. Wszystkim uczestnikom zazdrościmy wrażliwości i talentu, a nagrodzonym gratulujemy!