Drukuj

KADRA PEDAGOGICZNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Dyrekcja

Dyrektor szkoły
mgr inż.
Robert Zynkowski

Wicedyrektor
mgr
Bożena Bojczuk

 

Zespół nauczycieli języka polskiego

  

mgr
Bożena Bojczuk

mgr
Justyna Stasiewicz

mgr
Izabela Zynkowska

mgr
Irena Lewek - Behan
mgr
Alicja Krywejko

 

Zespół nauczycieli języka angielskiego

mgr
Witold Bojczuk
mgr
Rafał Gałczyński
mgr
Monika Krakowska
mgr
Magdalena Majewska

 

Nauczyciel języka niemieckiego

mgr
Zbigniew Dudek

 

Nauczyciel języka francuskiego

mgr
Renata Sinicka

 

Zespół nauczycieli matematyki

  
mgr
Dorota Węgrzyn
mgr inż.
Robert Zynkowski

 mgr
Marek Konieczny

 mgr
Nina Zabłocka

 

Zespół nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

 

mgr
Marzanna Pietrzak

mgr
Andrzej Behan 

 mgr
Rafał Gałczyński

 

Nauczyciel geografii

mgr
Violetta Sikora

Nauczyciel biologii

  mgr
Danuta Hajzler

Nauczyciel fizyki

mgr
Lucyna Strama

Nauczyciel chemii


mgr
Witold Telus


Nauczyciel wiedzy o kulturze

mgr
Renata Sinicka

 

Nauczyciel przedmiotu uzupełniającego - przyroda

mgr
Violetta Sikora

Zespół nauczycieli przedsiębiorczości

mgr
Danuta Hajzler 

mgr
Agata Hryciuk

 

Zespół nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej

 

  mgr Wieslaw Kowalski

mgr inż.
Robert Zynkowski

mgr inż.
Konrad Kałwak

 mgr
Zbigniew Dudek

 

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

 
mgr 
Agata Hryciuk
mgr
Jacek Pomorski

 

 Zespół nauczycieli religii

 

ks. mgr
Krzysztof Myszogląd

 

Pedagog/psycholog szkoln

 

 

 

 

 

 

  

mgr
Magdalena Huzar
 mgr
Alicja Krywejko

 

 Bibliotekarz szkolny

 
mgr
Anna Żuchowicz
 mgr
Rafał Gałczyński