Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły PDF Drukuj
Stowarzyszenie przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza jest stowarzyszeniem mającym na celu wspieranie działalności Szkoły, wsparcie przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i społecznych, wsparcie finansowe Szkoły oraz budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły i promowanie jej uczniów, nauczycieli i sympatyków.
 
 
 
 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.