Uroczystości na Kresach Wschodnich Drukuj

       Pomniki zostały wyremontowane z inicjatywy Fundacji Studio Wschód, a prace przy przywróceniu ich do odpowiedniego stanu wykonali właśnie wolontariusze, którzy chcąc zachować pomięć o poległych bohaterach, ratują polskie mogiły od zapomnienia. W uroczystościach odsłonięcia pomników uczestniczyli  przedstawiciele: Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Zarządu Fundacji Studio Wschód, Związku Strzeleckiego Strzelec im. Józefa Piłsudskiego  we Lwowie na czele z komendantem Erykiem Mateckim, uczniowie Szkoły Nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie, poczty sztandarowe  polskich szkół uczestniczących w akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia oraz poczet sztandarowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta Nowa Ruda.  Uroczystości uświetnił swoim występem, prezentując patriotyczne utwory, Zespół Ludowy z Sądowej Wiśni. Opiekunowie wolontariuszy z Jugowa: Bożena Sołek- Muzyka, Urszula Siwka oraz Marcin Antosik dziękują młodzieży za godne reprezentowanie Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie.  W uroczystościach udział wzięli: Natalia Muzyka, Julia Lichwa, Violetta Hryckiewicz, Milena Wyrębak, Zuzanna Pełka oraz Karol Tyszka.