3a 3301
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.polski BB 304 godz.wych MK 317 u_P/u_HiS-1/3 #u3P 104
u_P/u_HiS-2/3 #u3B 207
u_P/u_HiS-3/3 #u3S 206
j.polski BB 304
2 8:50- 9:35 matematyka DW 302 j.polski BB 304 j.niem/j.fra-1/2 ZD 204
j.niem/j.fra-2/2 RS 103
j.niem/j.fra-1/2 ZD 204
j.niem/j.fra-2/2 RS 103
JP/CH/M-1/3 #t5 205
JP/CH/M-2/3 #t6 301
JP/CH/M-3/3 #t7 302
3 9:45-10:30 JA/INF/WOS/J-1/4 #t8 306
JA/INF/WOS/J-2/4 #t9 317
JA/INF/WOS/J-3/4 #t10 214
JA/INF/WOS/J-4/4 #t11 207
j.angielski-1/2 WB 306
j.angielski-2/2 MK 317
wf-1/2 PJ 106
wf-2/2 AH 126
matematyka DW 302 JP/CH/M-1/3 #t5 205
JP/CH/M-2/3 #t6 301
JP/CH/M-3/3 #t7 302
4 10:50-11:35 JP/CH/M-1/3 #t5 205
JP/CH/M-2/3 #t6 301
JP/CH/M-3/3 #t7 302
u_P/u_HiS-1/3 #u3P 104
u_P/u_HiS-2/3 #u3B 207
u_P/u_HiS-3/3 #u3S 206
religia XK 107 religia XK 107 wf-1/2 PJ 106
wf-2/2 AH 126
5 11:45-12:30 j.polski BB 304 JP/CH/M-1/3 #t5 205
JP/CH/M-2/3 #t6 301
JP/CH/M-3/3 #t7 302
j.angielski-1/2 WB 306
j.angielski-2/2 MK 317
JP/CH/M-1/3 #t5 205
JP/CH/M-2/3 #t6 301
JP/CH/M-3/3 #t7 302
JA/INF/WOS/J-1/4 #t8 306
JA/INF/WOS/J-2/4 #t9 317
JA/INF/WOS/J-3/4 #t10 214
JA/INF/WOS/J-4/4 #t11 207
6 12:40-13:25 B/F/G/H-1/4 #t1 316
B/F/G/H-2/4 #t2 215
B/F/G/H-3/4 #t3 206
B/F/G/H-4/4 #t4 104
wf-1/2 PJ 106
wf-2/2 AH 126
B/F/G/H-1/4 #t1 207
B/F/G/H-2/4 #t2 215
B/F/G/H-3/4 #t3 206
B/F/G/H-4/4 #t4 104
B/F/G/H-1/4 #t1 316
B/F/G/H-2/4 #t2 215
B/F/G/H-3/4 #t3 206
B/F/G/H-4/4 #t4 104
matematyka DW 302
7 13:30-14:15 B/F/G/H-1/4 #t1 316
B/F/G/H-2/4 #t2 215
B/F/G/H-3/4 #t3 206
B/F/G/H-4/4 #t4 104
    B/F/G/H-1/4 #t1 316
B/F/G/H-2/4 #t2 215
B/F/G/H-3/4 #t3 206
B/F/G/H-4/4 #t4 104
 
Obowiązuje od: 27 stycznia 2020 roku
Drukuj plan
wygenerowano 2020.01.20
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum