3a 3301
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka NZ 216 j.polski IZ 205 matematyka NZ 216 JP/CH/M-1/3 #t5 304
JP/CH/M-2/3 #t6 301
JP/CH/M-3/3 #t7 216
wf-1/2 #wf3 106
2 8:50- 9:35 u_P/u_HiS-1/3 #u3B 207
u_P/u_HiS-2/3 #u3P 104
u_P/u_HiS-3/3 #u3S 301
j.angielski WB 306 j.polski IZ 205 JP/CH/M-1/3 #t5 304
JP/CH/M-2/3 #t6 301
JP/CH/M-3/3 #t7 216
B/F/G/H-1/4 #t1 316
B/F/G/H-2/4 #t2 215
B/F/G/H-3/4 #t3 206
B/F/G/H-4/4 #t4 207
3 9:45-10:30 JA/INF/WOS/J-1/4 #t8 306
JA/INF/WOS/J-2/4 #t9 303
JA/INF/WOS/J-3/4 #t10 204
JA/INF/WOS/J-4/4 #t11 104
B/F/G/H-1/4 #t1 316
B/F/G/H-2/4 #t2 215
B/F/G/H-3/4 #t3 206
B/F/G/H-4/4 #t4 207
j.polski IZ 205 religia XK 107 JP/CH/M-1/3 #t5 304
JP/CH/M-2/3 #t6 301
JP/CH/M-3/3 #t7 216
4 10:40-11:25 B/F/G/H-1/4 #t1 316
B/F/G/H-2/4 #t2 215
B/F/G/H-3/4 #t3 206
B/F/G/H-4/4 #t4 207
JA/INF/WOS/J-1/4 #t8 306
JA/INF/WOS/J-2/4 #t9 303
JA/INF/WOS/J-3/4 #t10 204
JA/INF/WOS/J-4/4 #t11 104
religia XK 107 B/F/G/H-1/4 #t1 316
B/F/G/H-2/4 #t2 215
B/F/G/H-3/4 #t3 206
B/F/G/H-4/4 #t4 207
godz.wych AH 104
5 11:45-12:30 B/F/G/H-1/4 #t1 316
B/F/G/H-2/4 #t2 215
B/F/G/H-3/4 #t3 206
B/F/G/H-4/4 #t4 207
matematyka NZ 302 JA/INF/WOS/J-1/4 #t8 306
JA/INF/WOS/J-2/4 #t9 303
JA/INF/WOS/J-3/4 #t10 204
JA/INF/WOS/J-4/4 #t11 104
u_P/u_HiS-1/3 #u3B 207
u_P/u_HiS-2/3 #u3P 104
u_P/u_HiS-3/3 #u3S 304
j.polski IZ 205
6 12:40-13:25 wf-1/2 #wf3 106 j.niem/j.fra-1/2 ZD 204
j.niem/j.fra-2/2 RS 103
j.niem/j.fra-1/2 ZD 204
j.niem/j.fra-2/2 RS 103
wf-2/2 AH 126 wf-2/2 AH 126
7 13:30-14:15 wf-1/2 #wf3 106 JP/CH/M-1/3 #t5 304
JP/CH/M-2/3 #t6 301
JP/CH/M-3/3 #t7 216
j.angielski WB 306   wf-2/2 AH 126
Obowiązuje od: 02 listopada 2020 roku
Drukuj plan
wygenerowano 2020.10.29
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum