Apel Ministra Edukacji Narodowej PDF Drukuj

Apel ministra edukacji narodowej do dyrektorów szkół i placówek o przeciwdziałanie zażywaniu „dopalaczy" przez uczniów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek,

w związku z rosnącym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci i młodzieży, wynikającym z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym, potocznie nazywanych „dopalaczami", proszę o podjęcie następujących działań: 

 •          przeanalizowanie, w trybie pilnym, realizowanego przez Państwa placówkę programu profilaktyki i ewentualne dostosowanie jego treści do zagrożeń związanych z zażywaniem „dopalaczy";
 •         włączenie tej tematyki w treści zajęć realizowanych z uczniami;
 •         przygotowanie i przeprowadzenie spotkań i rozmów z rodzicami uczniów, które pomogą im w poznaniu problemu oraz wskazywanie im miejsc, w których mogą uzyskać dodatkowe informacje.

W wymienionych działaniach informacyjno-edukacyjnych warto uwzględnić materiały zamieszczone na stronach internetowych:
 1. Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
  www.dopalaczeinfo.pl (strona informacyjna)
  www.kbpn.gov.pl/portal?id=826682 (przykładowy scenariusz spotkania z rodzicami)
  www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271 (poradnik dla rodziców)
 2. Ośrodka Rozwoju Edukacji
  www.ore.edu.pl (informacje dla dyrektorów szkół i nauczycieli)
  www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=186 (poradnik Profilaktyka uzależnień w szkole)


Dodatkowe informacje można także uzyskać w antynarkotykowym telefonie zaufania pod numerem 801 199 990, czynnym codziennie w godz. 16 - 21.

Minister edukacji narodowej

Katarzyna Hall


 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.