Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 PDF Drukuj

1. STYPENDIUM SZKOLNE – pomoc o charakterze socjalnym    

Przyznawane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie uczniom zamieszkałym na terenie miasta Nowej Rudy. Kryterium dochodowe, będące podstawą do uzyskania stypendium w miesiącu wrześniu br. wynosi 456zł netto dla osoby w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, tj. sierpień br. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w terminie do 15 września 2015r.

Informuję zainteresowanych, że od 1 października 2015r. zmieni się kryterium dochodowe na kwotę 514zł dla osoby w rodzinie.

Druk wniosku do pobrania w gabinecie pedagoga szkolnego.

 

2. STYPENDIA POMOSTOWE

FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  KONTYNUUJE REALIZACJĘ PROGRAMU XV EDYCJI  „STYPENDIA POMOSTOWE”.

PROGRAM SKIEROWANY JEST DO MATURZYSTÓW, KTÓRZY:

UKOŃCZĄ SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ W 2016 ROKU I SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

-       DOSTANĄ SIĘ NA I ROK DZIENNYCH STUDIÓW I STOPNIA MAGISTERSKICH LUB JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH REALIZOWANYCH W POLSKICH PUBLICZNYCH UCZELNIACH AKADEMICKICH

-       OSIĄGNĘLI NA EGZAMINIE MATURALNYM CO NAJMNIEJ 90 PUNKTÓW, LICZONYCH ZGODNIE Z ALGORYTMEM ZAŁĄCZNIKIEM DO REGULAMINU.

-       SĄ DZIEĆMI BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR, KTÓRZY BYLI ZATRUDNIENI W TYCH GOSPODARSTWACH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W OKRESIE CO NAJMNIEJ 2 LAT

-      MIESZKAJĄ NA TERENACH WIEJSKICH LUB W MIASTACH DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

-       POCHODZĄ Z RODZIN, W KTÓRYCH DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE ALBO DOCHÓD OSOBY UCZĄCEJ SIĘ NIE PRZEKRACZA 1295 ZŁ NETTO LUB 1480  , GDY CZŁONKIEM RODZINY JEST DZIECKO LEGITYMUJĄCE SIĘ ORZECZENIEM O UMIARKOWANYM ALBO ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

 

WZORY DOKUMENTÓW DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ:

www.stypendia-pomostowe.pl

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 24 sierpnia 2016r. w Oddziale Terenowym ANR

 

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.