Jak dostać się do nas PDF Drukuj

     Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie składa podanie w wersji papierowej do sekretariatu szkoły w dniach od 01 czerwca 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. w godz. od 7:30 do 15:30 (od poniedziałku do piątku).


Wzór PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY znajduje się tutaj


Podania można również pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach  od 7:30 do 15:30 (od poniedziałku do piątku). 

     Kandydat uzupełnia podanie o przyjęcie do tut. szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, kartę zdrowia, 2 zdjęcia oraz o posiadane: opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenie    o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r.

     Do 13 lipca 2018 roku zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie.

     Do 25 lipca 2018 roku kandydat potwierdza wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum   i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu  podania o przyjęcie do liceum.

     Do 26 lipca 2018 roku zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie.

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.