Jak dostać się do nas PDF Drukuj

       Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie składa podanie w wersji papierowej do sekretariatu szkoły w dniach od 01 czerwca 2017 r. do 21 czerwca 2017 r. w godz. od 7:30 do 15:30 (od poniedziałku do piątku).

Wzór PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY znajduje się tutaj

Podania można również pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach  od 7:30 do 15:30 (od poniedziałku do piątku).

Kandydat uzupełnia podanie o przyjęcie do tut. szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, kartę zdrowia oraz 2 zdjęcia od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r.

Do 18 lipca 2017 roku kandydat potwierdza wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu  podania o przyjęcie do liceum.

Do 19 lipca 2017 roku zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie.

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.