Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości PDF Drukuj

Jako wódz naczelny armii polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemi zjednoczonej Polski. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Jestem przekonany, ze potężne demokracje Zachodnie udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczpospolitej Odrodzonej i Niepodległej.”

(„Nota do państw”, Józef Piłsudski)

    10 listopada zebraliśmy się, aby po raz kolejny doświadczyć uroczystego nastroju i emocji związanych z naszym Narodowym Świętem-Świętem Niepodległości. To już 93 lata, gdy w wyniku I wojny światowej i widocznego w niej udziału Polaków, na mapie Europy pojawiła się Najjaśniejsza – Rzeczpospolita Polska. Kolejne lata to walka o kształt ustroju i granic II RP, ale najważniejsze było to, iż znów pojawiło się w rodzinie europejskiej państwo polskie.

W montażu słowno-muzycznym wystąpili uczniowie klasy I f w osobach: Żaneta Butrym, Natalia Górecka, Justyna Manikowska, Sandra Bukowska, Honorata Czuba, Amelia Jadwisieńczak, Ewa Kastelik i Adrian Szyjut. Pięknym śpiewem uświetnili program: Anna Cieślińska, Anna Piekarz, Marta Miś, Gabriela Zielińska, Michał Czosnyka, wykonując pieśni patriotyczne, takie jak „Marsz Pierwszej Brygady”, „Wojenka”, „Żeby Polska była Polską”, a jako niespodziankę wykonali „Radosną Niepodległość” przygotowywaną na przegląd pieśni patriotycznych (11 listopada w Kościele św. Mikołaja).

      Dyrektor Szkoły, Pani mgr Marzanna Pietrzak podziękowała nauczycielom, którzy przygotowali z młodzieżą program (mgr Andrzej Behan, mgr Małgorzata Bąk, pomoc techniczna mgr Witold Telus), podziękowała młodzieży występującej za zaangażowany przekaz treści patriotycznych oraz uczniom, którzy uczestniczyli w apelu, zachowania adekwatnego do chwili. Podziękowania należą się również obsłudze prezentacji: Janowi Błotnickiemu i Tomaszowi Bilińskiemu, którzy trzymali rękę na pulsie, czyli na klawiaturze komputera.

          

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.