Integracja uczniów klas pierwszych PDF Drukuj

W dniach 19, 20, 22 września i 3 października 2023 roku, odbyły się rajdy integracyjne klas pierwszych. Klasa 1b wyruszyła na Górę św. Anny-nasz noworudzki szczyt, a pozostałe klasy: 1a,1c i 1d odwiedziły Zamek Sarny w Ścinawce Górnej.  Dobra pogoda ducha i radość przebywania w grupie rówieśników, towarzyszyła wszystkim uczniom. Celem rajdu było pogłębienie wewnątrzklasowych  relacji interpersonalnych oraz pogłębienie relacji z wychowawcą. Ponadto w tematykę zajęć terenowych wpleciono elementy Programu Wychowawczo- Profilaktycznego. Akcentowano tematykę edukacji prozdrowotnej, alternatywną formę spędzania czasu wolnego, umiejętności skutecznej komunikacji i dialogu otwartego, promocje zdrowego trybu życia. Ukazano walory najbliższego środowiska geograficznego i historii naszego terenu. Wychowawcy mieli okazję praktycznie wdrażać młodzież do zasad bezpieczeństwa podczas wyjść i wycieczek szkolnych.  A OTO DOWODY NASZEJ DOBREJ ZABAWY:

  

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.