Kolejny egzamin DELF w Sienkiewiczu PDF Drukuj

       7 marca 2020r nasi licealiści przystąpili, po raz kolejny do egzaminu DELF, który jest zwieńczeniem nauki języka francuskiego na etapie szkoły średniej. W tym roku byli to uczniowie klas 3a ( P. Dąbrowski, M. Jagieła, M. Szydełko, D. Plewniak, K. Juszczak) 3b ( N. Kotowicz, J. Pawlina, J. Pres, J. Jaroszewska-Świtaj) poziom A 1 oraz uczennica kl. 2a, Aleksandra Chrustek, która zdawała egzamin DELF na poziomie A2. Egzamin składał się z części pisemnej oraz ustnej pod nadzorem komisji z Alliance Française z Wrocławia. Warto podkreślić, że Liceum im. Sienkiewicza jest jedyną szkołą w Powiecie kłodzkim, która przygotowuje uczniów, już od czterech lat, do tego międzynarodowego egzaminu.

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.