Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+? PDF Drukuj

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:
Akcja 1. "Mobilność Kadry" Edukacja szkolna
Dla szkół:
Wrocław, 19 listopada 2015 r.
Akcja 2. "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" Edukacja szkolna
Wrocław, 20 listopada 2015 r.
Akcja 3. „Wymiany młodzieżowe” sektor Młodzież
Wrocław, 26 listopada 2015 r.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

- jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 2 lutego i 31 marca 2016 r. dla akcji: "Mobilność kadry", "Partnerstwa strategiczne", „Wymiany młodzieżowe”,

- jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków (ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne),

- w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,

- jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu,

- jak zaplanować wydatki budżetowe, żeby uzyskać 100% finansowania projektu,

- jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie:
www.szkolenia-erasmus.org

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.