Poczytaj mi Sienkiewicza… PDF Drukuj

Z inicjatywy Prezydenta RP w tym roku, 6 września, odbyło się Narodowe Czytanie ponadczasowego dzieła Sienkiewicza.

Noworudzkie liceum, którego patronem jest ten słynny pisarz, wzięło udział w akcji, organizując dwa spotkania z prozą Sienkiewicza. Pierwsze odbyło się 05 września i miało charakter imprezy zamkniętej- poszczególne lekcje w tym dniu rozpoczynały się odczytaniem wybranych fragmentówTrylogii. Drugiemu spotkaniu nadano wydźwięk bardziej uroczysty.

16 września w murach LO powtórnie wybrzmiały słynne frazy:Kończ waść, wstydu oszczędźczyWaćpanna będziesz mnie na sznurku wodzić, tym razem odczytywane przez zaproszonych gości. W uroczystej akademii, której motto brzmiało:Poczytaj mi Sienkiewicza…” wzięli udział przedstawiciele Parlamentu oraz władz lokalnych. Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Monika Wielichowska wcielając się w rolę Oleńki Billewiczówny, z gracją i wrodzonym wdziękiem odpierała afekty Kmicica, którego partie odczytywał Burmistrz, pan Tomasz Kiliński. W kolejnej scence dialogowej swych sił mogli spróbować- w roli czupurnego i zadziornego hajduczka, Basi Jeziorkowskiej- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego pani Małgorzata Jędrzejewska- Skrzypczyk i towarzyszący jej Przewodniczący Rady Miasta pan Andrzej Behan wiernie oddający rubaszny humor Onufrego Zagłoby. Pojedynek, na szczęście tylko na słowa, pomiędzy małym rycerzem a Kmicicem po mistrzowsku oddali Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń (Michał Wołodyjowski) i anglista z LO pan Witold Bojczuk. We wspólnym czytaniu udział wzięli także nauczyciele i uczniowie placówki. Publiczność z zapartym tchem i atencją wsłuchiwała się w odczytywane, a nawet odgrywane fragmenty prozy, które wyszły spod pióra patrona szkoły.

Cała uroczystość została zarejestrowana przez reporterów z Telewizji Sudeckiej. Przed rozpoczęciem spotkania zaproszeni goście oraz dyrekcja szkoły udzielili wywiadów dziennikarzom.

Uroczystość Narodowego CzytaniaTrylogiiwzbogaciły występy artystyczne- uczniowie należący do Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Ruda odtańczyli tańce narodowe: poloneza i mazura, a wokalnie uzdolnieni zaśpiewaliDumkę na dwa serca. Akademię zamykało wspólne wykonaniePieśni o małym rycerzu.

         Celem akcji Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

         Środowe spotkanie  z prozą Sienkiewicza, zorganizowane w Liceum Ogólnokształcącym, które swą obecnością uświetnili szacowni goście pokazuje, że noworudzki ogólniak jest szkołą otwartą na zewnętrzne inicjatywy. Udowadnia również, że proces edukacyjny może odbywać się w sposób niekonwencjonalny.

Na kolejne takie nieszablonowe lekcje zapraszamy w marcu, kiedy to w LO odbędzie się Dzień Otwarty.


Justyna Zielińska

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.