Niezwykłą uroczystość w noworudzkim LO PDF Drukuj

Uroczystość zainicjowali byli uczniowie Profesora. Wśród zaproszonych gości byli: Wicestarosta Powiatu Kłodzkiego - pani Małgorzata Jędrzejewska Skrzypczyk, Burmistrz Miasta Nowa Ruda - pan Tomasz Kiliński, prof. dr hab. Grzegorz Karch – Dyrektor Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Krzysztof Stempak – Dziekan Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. Ryszard Deszcz – z Katedry Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, mgr Michał Pulit – były Kurator Oświaty we Wrocławiu, a także żona zmarłego Profesora – pani Jadwiga Roter, jego rodzina i dawni absolwenci liceum. Podczas akademii został odczytany artykuł p. Antoniego Mackiewicza z 1991 r., który przybliżył nam sylwetkę profesora Rotera. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a na koniec całą uroczystość uświetnił koncert zespołu ludowego "Katarzynki". Po akademii została odsłonięta w korytarzu szkoły tablica upamiętniająca wybitnego matematyka.

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.