Finał IX edycji Powiatowego Konkursu Językowego dla Gimnazjum PDF Drukuj

W dniu 11 marca 2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie odbył się finał corocznej, dziewiątej edycji Powiatowego Konkursu Językowego dla Gimnazjów Powiatu Kłodzkiego.

W tegorocznej edycji Konkursu, z inicjatywy organizatorów – dyrektor Marzanny Pietrzak, oraz nauczycieli języków obcych: mgr Magdaleny Rydlewskiej – Majewskiej, mgr Grażyny Lawendy, mgr Rafała Gałczyńskiego, mgr Moniki Krakowskiej oraz mgr Zbigniewa Dudka,  uczniowie 10 gimnazjów powiatu kłodzkiego mogli stanąć do Konkursu w dwóch językach – angielskim i niemieckim.

Etap szkolny Konkursu (test gramatyczno – leksykalny i czytanie ze zrozumieniem) odbył się w styczniu 2014 w zgłoszonych gimnazjach powiatu. Ogółem przystąpiło do niego około 300 uczniów. W wyniku eliminacji szkolnych wyłoniono ścisłą grupę 15 finalistów, którzy uczestniczyli w ostatecznych zmaganiach w dniu 11 marca 2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. W finale sprawdzono umiejętności rozumienia ze słuchu, znajomość struktur leksykalno- gramatycznych oraz wypowiedź na zadany temat.

    Laureaci otrzymali dyplomy uczestnictwa i atrakcyjne nagrody: najnowocześniejsze klawiatury bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe najnowszej generacji, myszki komputerowe oraz pendrivy, liczne publikacje językowe oraz pomniejsze gadżety. Nagrody zostały ufundowane przez Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej w Przygórzu, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie, Urząd Miasta w Nowej Rudzie, Urząd Gminy  Nowa Ruda, pana Juliana Golaka, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego , Centrum Kształcenia "Profesja" Bogumił Ważny, firmę BRK Network Devices Jacek Pasek, wydawnictwo Nowa Era, wydawnictwo Lektorklett, wydawnictwo Oxford University Press, hurtownię papierniczą Millenium.

    Dzięki lokalnym przesiębiorcom, takim jak: pan Arkadiusz Grzyb, właściciel sklepu spożywczego w Woliborzu, pan Tadeusz Gorczakowski, właściciel piekarni, państwo Lamorscy – właściciele  Domu  Chleba  „Gucio”  oraz  państwo  Beata Kłossowska i Dariusz Kłossowski właściciele sklepu BEDAR – możliwe było zorganizowanie smacznego poczęstunku dla przybyłych gości.

Dzięki staraniom organizatorów Powiatowy Konkurs Językowy został objęty patronatem Dolnośląskiej Kurator Oświaty pani Beaty Pawłowicz.

    Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie pragnie serdecznie pogratulować laureatom i podziękować sponsorom oraz nauczycielom za owocną współpracę przy realizacji Konkursu.

LAUREACI

POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO DLA GIMNAZJÓW POWIATU KŁODZKIEGO

JĘZYK NIEMIECKI

·         I MIEJSCE – Julia Appenzeller,  Gimnazjum nr 1 w Kłodzku

·         II MIEJSCE – Amelia Patzwald, Gimnazjum nr 1 w Kłodzku

·         III MIEJSCE – Klaudia Grzyb, Zespół Szkół w Międzylesiu

JĘZYK ANGIELSKI

·         I MIEJSCE – Sonia Nawrotek, Gimnazjum nr 1 w Kłodzku

·         II MIEJSCE – Natalia Majewska, Zespół Szkół w Bystrzycy Kłodzkiej

·         III MIEJSCE – Karolina Janicka, Alternatywne Gimnazjum w Kłodzku


        
 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.