POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWY DLA KLAS SIÓDMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU KŁODZKIEGO 2018 PDF Drukuj

       W tegorocznej edycji Konkursu, z inicjatywy organizatorów – dyrektora Roberta Zynkowskiego oraz nauczycieli języków obcych: mgr Magdaleny Rydlewskiej – Majewskiej, mgr Rafała Gałczyńskiego, mgr Moniki Krakowskiej oraz mgr Zbigniewa Dudka, uczniowie 15 gimnazjów powiatu kłodzkiego mogli stanąć do Konkursu w dwóch językach – angielskim i niemieckim.

       Etap szkolny Konkursu (test gramatyczno – leksykalny i czytanie ze zrozumieniem) odbył się w styczniu 2018 w zgłoszonych gimnazjach powiatu. Ogółem przystąpiło do niego ok. 400 uczniów. Następnie wyłoniono ścisłą grupę 18 finalistów, którzy uczestniczyli w ostatecznych zmaganiach w dniu 20.03.2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. W finale sprawdzono umiejętności rozumienia ze słuchu, znajomość struktur leksykalno- gramatycznych oraz mówienie.

       Laureaci otrzymali dyplomy uczestnictwa i atrakcyjne nagrody: najnowocześniejsze zestawy słuchawkowe, pendrivy, liczne publikacje językowe i gadżety. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta w Nowej Rudzie, Urząd Gminy w Nowej Rudzie, Urząd Miasta i Gminy Radków, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – pana Juliana Golaka i p. J. Paska z firmy BRK Network Devices.

       Dzięki lokalnym sponsorom, państwu Beacie i Dariuszowi Kłossowskim właścicielom sklepu BEDAR, oraz p. Elżbiecie Tyszce, właścicielce Piekarni – możliwe było zorganizowanie smacznego poczęstunku dla przybyłych gości. Dzięki staraniom organizatorów Powiatowy Konkurs Językowy został objęty patronatem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie pragnie serdecznie pogratulować laureatom i podziękować sponsorom oraz nauczycielom za owocną współpracę przy realizacji Konkursu.


LAUREACI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO DLA KLAS SIÓDMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU KŁODZKIEGO 2018


JĘZYK ANGIELSKI

• I MIEJSCE Zuzanna Kosmala, Gimnazjum "Edukator" w Polanicy Zdroju

• II MIEJSCE Oliwia Parzyńska, SP nr 7 w Kłodzku

• III MIEJSCE Julia Smaga, SP nr 7 w Nowej Rudzie


JĘZYK NIEMIECKI

• I MIEJSCE Filip Ochsenbauer, Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku

• II MIEJSCE Michał Dudek, Samorządowa SP w Międzylesiu

• III MIEJSCE Katarzyna Borszowska, SP nr 7 w Kłodzku

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.