XI Edycja Powiatowego Konkursu Językowego dla Szkół Podstawowych z Oddziałami Gimnazjalnymi Powiatu Kłodzkiego PDF Drukuj

 W tegorocznej edycji Konkursu, z inicjatywy organizatorów – dyrektora Roberta Zynkowskiego  oraz nauczycieli języków obcych: mgr Magdaleny Rydlewskiej – Majewskiej,    mgr Moniki Krakowskiej  oraz mgr Zbigniewa Dudka,  uczniowie 15 szkół powiatu kłodzkiego mogli stanąć do konkursu w dwóch językach – angielskim i niemieckim.

Etap szkolny Konkursu (test gramatyczno – leksykalny i czytanie ze zrozumieniem) odbył się w styczniu 2019 w zgłoszonych gimnazjach powiatu. Ogółem przystąpiło do niego ok. 400 uczniów. Następnie wyłoniono ścisłą grupę 15 finalistów, którzy uczestniczyli w ostatecznych zmaganiach w dniu 12.03.2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. W finale sprawdzono umiejętności rozumienia ze słuchu, znajomość struktur leksykalno- gramatycznych oraz mówienie.

Laureaci otrzymali dyplomy uczestnictwa i atrakcyjne nagrody: najnowocześniejsze zestawy  słuchawkowe,  pendrivy, liczne publikacje językowe i gadżety. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta w Nowej Rudzie, Urząd Gminy w Nowej Rudzie, pełnomocnika Marszałka radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – pana Juliana Golaka i p. J. Paska z firmy BRK Network Devices. 

Dzięki lokalnym sponsorom,  państwu Beacie i  Dariuszowi  Kłossowskim właścicielom sklepu BEDAR,  oraz p. Elżbiecie Tyszce, właścicielce Piekarni – możliwe było zorganizowanie smacznego poczęstunku dla przybyłych gości.

Dzięki staraniom organizatorów Powiatowy Konkurs Językowy został objęty patronatem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie pragnie serdecznie pogratulować laureatom i podziękować sponsorom oraz nauczycielom za owocną współpracę przy realizacji Konkursu.

 

               LAUREACI

               POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO

               DLA  PODSTAWOWYCH Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI POWIATU KŁODZKIEGO 2019

                    

                   JĘZYK NIEMIECKI

·       I MIEJSCE  Filip Ochsenbauer, Gimnazjum przy LO w Kłodzku

·       II MIEJSCE  Michała Dudek, Samorządowa SP w Międzylesiu

·       III MIEJSCE  Vanessa Drira, SP nr 1 w Kłodzku

                    

                   JĘZYK ANGIELSKI

·       I MIEJSCE  Filip Ochsenbauer, Gimnazjum przy LO w       Kłodzku

·       II MIEJSCE  Julia Smaga, SP nr 7 w Nowej Rudzie

·       III MIEJSCE  Alicja Strycharska, SP w Polanicy Zdroju

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.