Zakończenie roku sportowego PDF Drukuj

          Organizatorem imprezy był Zarząd PSZS w Kłodzku, a w charakterze gospodarza i gościa honorowego całego wydarzenia wystąpił starosta powiatu pan Maciej Awiżeń. Na spotkanie zjechali się przedstawiciele najlepszych sześciu szkół z powiatu w każdej z kategorii oraz nauczyciele, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty na poziomie ogólnopolskim. W bieżącym roku szkolnym reprezentanci naszego ogólniaka zdobyli 253 pkt. w 10 najlepszych swoich startach w kat. Licealiady i ostatecznie uplasowali się na trzecim miejscu (sklasyfikowano 14 szkół ponadgimnazjalnych). Wszystkie wyróżnione szkoły nagrodzono pamiątkowymi pucharami i dyplomami. Z okazji zakończenia pracy zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego i wieloletnią pracę w upowszechnianiu sportu szkolnego w powiecie specjalne podziękowanie z rąk Starosty oraz całego Zarządu PSZS otrzymała pani Wanda Zdrzałka.

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.