Dzień Edukacji Narodowej 2015 PDF Drukuj

Następnie wspólnie pożegnano i podziękowano ustępującemu samorządowi szkolnemu i ogłoszono jego nowy skład. Przewodniczącym został uczeń klasy pierwszej – Wojciech Kowalski. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Dyrektor, pan Robert Zynkowski, który złożył życzenia gronu pedagogicznemu z okazji ich święta oraz wręczył nagrody dyrektora pani wicedyrektor, Bożenie Bojczuk, pani Annie Żuchowicz,  Agacie Hryciuk oraz listy gratulacyjne paniom Izabeli Zynkowskiej, Renacie Cyman, Renacie Sinickiej, Danucie Hajzler, Marzannie Pietrzak, Violetcie Sikorze i panom Konradowi Kałwakowi i Krzysztofowi Zdrzałce.

Kolejna część uroczystości miała charakter artystyczny. Uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty. Nie zabrakło nowoczesnych tańców, przepięknie zaśpiewanych piosenek, popisów aktorskich i deklamatorskich. Dzięki pomysłowości naszych polonistek- pani Małgorzaty Łuków i pani Justyny Stasiewicz- powstało zabawne przedstawienie ukazujące proces kształtowania ucznia oraz trudy pracy nauczyciela. Rozbawiona publiczność nagrodziła gromkimi brawami występy swoich kolegów.

Na  zakończenie akademii wręczono kwiaty, nie zabrakło również słów wdzięczności i podziękowań kierowanych do naszych nauczycieli.

Jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego i samych miłych chwil spędzonych w szkole.

Zuzanna Stocka

 

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.