PDF Drukuj

KADRA PEDAGOGICZNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Dyrekcja

Dyrektor szkoły
mgr inż.
Robert Zynkowski

Wicedyrektor
mgr
Bożena Bojczuk

 

Zespół nauczycieli języka polskiego

mgr
Bożena Bojczuk

mgr
Justyna Stasiewicz

mgr
Izabela Zynkowska

 

Zespół nauczycieli języka angielskiego

mgr
Witold Bojczuk
mgr
Rafał Gałczyński
mgr
Monika Krakowska
mgr
Magdalena Majewska

 

Zespół nauczycieli języka niemieckiego

mgr
Renata Cyman
mgr
Zbigniew Dudek

 

Nauczyciel języka francuskiego

mgr
Renata Sinicka

 

Zespół nauczycieli matematyki

mgr
Dorota Węgrzyn
mgr inż.
Robert Zynkowski

 

Zespół nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr
Marzanna Pietrzak

mgr
Andrzej Behan 

 

Nauczyciel geografii

mgr
Violetta Sikora

Nauczyciel biologii

  mgr
Danuta Hajzler

Nauczyciel fizyki

mgr
Lucyna Strama

Nauczyciel chemii


mgr
Witold Telus


Nauczyciel wiedzy o kulturze

mgr
Renata Sinicka

 

Nauczyciel przedmiotu uzupełniającego - przyroda

mgr
Violetta Sikora

Zespół nauczycieli przedsiębiorczości

mgr
Danuta Hajzler 

mgr
Agata Hryciuk

 

Zespół nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej

 

  mgr Wieslaw Kowalski

mgr inż.
Robert Zynkowski

mgr inż.
Konrad Kałwak

 mgr
Zbigniew Dudek

 

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

mgr 
Agata Hryciuk

 

 Zespół nauczycieli religii

 

ks. mgr
Krzysztof Myszogląd

 

Pedagog/psycholog szkoln

mgr
Justyna Bytomska
 mgr
Magdalena Zavala Janiszewska

 

 Bibliotekarz szkolny

mgr
Anna Żuchowicz

 

 

 

 

 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Copyright by Robert Zynkowski 2008-2010. All rights reserved.